ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

photo По итогам 56-го Международного конкурса научно-исследовательских работ (организатор – Всероссийское общество научно-исследовательских разработок «ОНР ПТСайнс», г. Москва, 16 февраля 2022 г.) научная работа «Канцэптуалізацыя оніма ПУШКІН у творах беларускай літаратуры XX стагоддзя» удостоена диплома Лауреата I степени.

Поздравляем автора научной работы – Юденкову Анну Викторовну, заведующего аспирантурой, кандидата филологических наук!

Научная работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Ключавыя ідэнтыфікатары беларускай лінгвакультуры і іншакультурныя моўныя феномены ва ўмовах выклікаў глабалізацыі і інфармацыйна-лічбавай эпохі» (научный руководитель – Кураш С.Б., канд. филол. наук, доцент).

Additional information