Чалавек. Грамадзянін. Пісьменнік

Чалавек. Грамадзянін. Пісьменнік

100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина

 

Более шестидесяти лет преданно служил национальной литературе признанный мастер слова Иван Петрович Шамякин (30.01.1921–14.10.2004). 30 января 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя. Народный писатель, академик, лауреат Сталинской премии и Герой Социалистического Труда – он при жизни был удостоен званий и наград. Но самое главное, что осталось после него, это книги, в которых показана правда о Великой Отечественной войне через судьбы и характеры людей.

Большинство его произведений экранизировано: "Глубокое течение", "Возьму твою боль", "Тревожное счастье". В творческом наследии Ивана Шамякина – 12 романов, 26 повестей, 10 пьес, десятки рассказов, огромное количество статей и очерков, дневники. Сегодня они включены в 23 тома собрания произведений писателя. Иван Петрович Шамякин – яркий пример писателя-гражданина, посвятившего свой огромный талант служению Отчизне и белорусской литературе.

В связи с празднованием дня рождения писателя, в ВУЗе планируется проведение ряда мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения И.П. Шамякина: в академических группах пройдут тематические, кураторские часы, посвященные жизненному и творческому пути писателя. В научном и читальном залах, а также в Центре русистики будут оформлены выставки литературного наследия автора. 

В целях увековечивания памяти народного писателя Республики Беларусь 4 августа 2006 г. Указом № 500 учреждению образования «Мозырский государственный педагогический университет» присвоено имя И.П. Шамякина и мы с гордостью носим это имя!

 


shamyakin        30 студзеня 2021 года І. П.Шамякіну, народнаму пісьменніку Беларусі, лаўрэату Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганароваму акадэміку НАН Беларусі, класіку нацыянальнай літаратуры, чыё імя з гонарам носіць УА "МДПУ імя І.П. Шамякіна", спаўняецца 100 год.

Дзейнасць І.П.Шамякіна - пісьменніка атрымала прызнанне ва ўсім свеце дзякуючы мастацкаму адлюстраванню ў яго творах подзвігу беларускага народа ў мірны час і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, гуманістычнаму пафасу яго раманаў, аповесцей, апавяданняў, якія прасякнуты клопатам пра чалавека і шчырай верай у яго будучае. "Глыбокая плынь", "У добры час", "Крыніцы", "Атланты і карыятыды", "Зеніт" – усе гэтыя творы прысвечаны вострым праблемам сучаснасці: неабходнасці захавання ваеннай памяці, патрыятычнага і маральна-этычнага выхавання моладзі, адказнага стаўлення да сваёй справы, міласэрнасці, сумленнасці і інш.

Будучыню беларускага народа пісьменнік і педагог звязваў найперш з маладым пакаленнем. Ствараючы свае глыбока гуманістычныя мастацкія тэксты і адрасуючы іх у першую чаргу моладзі, ён шчыра клапаціўся пра яе актыўную грамадзянскую пазіцыю, высокую маральна-этычную культуру, жывы і зацікаўлены ўдзел у стваральнай працы. Таму выхаваўчы патэнцыял творчай спадчыны І.П.Шамякіна сапраўды невычарпальны. Сучасныя чытачы з жывым інтарэсам і ўважлівасцю паглыбляюцца ў мастацкі свет яго твораў, ужо ў назвах якіх адчуваецца клопат пісьменніка пра лёс асобнага чалавека і грамадства ўвогуле: "Крыніцы", "Сэрца на далоні", "Вазьму твой боль", "Злая зорка", "Палеская мадонна", "Пакаянне" і інш.

Творчасць І.П. Шамякіна стала аб’ектам навуковага даследавання для выкладчыкаў і студэнтаў Мазырскага педагагічнага ўніверсітэта. Так, у 1989 годзе была абаронена кандыдацкая дысертацыя Г.М. Дашкевіч "Праблема раманнай творчасці Івана Шамякіна". Штогадова абараняюцца курсавыя, дыпломныя работы, прысвечаныя аналізу лепшых набыткаў майстра беларускай прозы.

Праз кожныя два гады, пачынаючы з 2009, кафедрай літаратуры УА "МДПУ імя І.П. Шамякіна" праводзяцца Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік – Асоба – Час", у якой прымаюць удзел вядучыя вучоныя не толькі Рэспублікі Беларусь, але блізкага і далёкага замежжа.

Выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэта збіраюцца і сістэматызуюцца матэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчасці мастака слова, распрацоўваюцца планы-канспекты ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў па вывучэнні твораў І.П. Шамякіна. Сістэматычна рыхтуюцца сцэнарыі і праводзяцца літаратурна-мастацкія імпрэзы, конкурсы творчых работ і брэйн-рынгі, тэматычна звязаныя з жыццёвым і творчым лёсам класіка нацыянальнай літаратуры.

Такім чынам, імя Івана Пятровіча Шамякіна, яго мастацкая творчасць, грамадская і педагагічная дзейнасць і сёння з’яўляюцца светапоглядным арыенцірам, узорам для сучаснай моладзі і грамадства.

 

 

 

Дополнительная информация